Резултати од новогодишниот пливачки митинг

На ден 28.12.2011 на Олимпискиот базен во Скопје се одржa вториот “Новогодишен пливачки митинг” во организација на Пливачката федерација на Р.Македонија.

Пливачите настапија во следниве категории:

2002 и помлади; 2000/01;1998/99;1996/97/1994/95 и  1993 и постари, мажи и жени.

Превземи резултати: новогодишен-пливачки-митинг

Победници по категории:

Мажи;                   Жени

200m слободно;

 1. STOJANOVSKI, Andrej 94 AKVATIK 2:10.58              1. IVANOVA, Sandra 96 AKVATIK 2:19.73
 2. STOJANOVSKI, Andrej 94 AKVATIK 2:10.58              1. ATANASOVSKA, Elena 95 VARDAR 2:21.30
 3. JANKULOVSKI, Stefan 96 VARDAR 2:14.33               1. IVANOVA, Sandra 96 AKVATIK 2:19.73

100 слободно

 1. JANKOVSKI, Toni 92 AKVATIK 56.89                 1. IVANOVA, Sandra 96 AKVATIK 1:01.27
 2. STOJANOVSKI, Andrej 94 AKVATIK 57.45         1. JOVANOVA Vanja 94 Pk”Delfin”Skopje 1:04.85
 3. JANKULOVSKI, Stefan 96 VARDAR 58.29          1. IVANOVA, Sandra 96 AKVATIK 1:01.27
 4. TRPCEVSKI, Mihail 98 Pk”Delfin”Skopje 1:01.40 1. NINIK, Angela 98 Pk”Delfin”Skopje 1:06.35
 5. PETROVSKI, Davor 00 ORION 1:15.79                1. KRSTEVSKA, Marta 00 STUDENT 1:14.36
 6. SIMONOVSKI, Antonij 02 BAMBINI 1:20.49         1. GAJIK, Marija 02 AKVATIK 1:27.78

100 делфин

 1. TRPCEVSKI, Ivan 93 Pk”Delfin”Skopje                1. IVANOVA, Sandra 96 AKVATIK 1:11.65
 2. JANKULOVSKI, Stefan 96 VARDAR 1:10.31       1. JOVANOVA,Vanja 94 Pk”Delfin”Skopje 1:15.09

100 грбно

 1. TOMOVSKI, Boshko 97 VARDAR 1:15.63           1. KALAJLIOSKA,Dea96Pk”Delfin”Skopje 1:20.60
 2. TOMOVSKI, Boshko 97 VARDAR 1:15.63           1. LAZOVSKA, Fani 94 RABOTNICKI

100 градно

 1. PETREVSKI, Damjan 93 AKVATIK 1:15.07  1.JAKIMOVSKA,Anastasija96PkDelfin”Skopje 1:24.25
 2. JAKIMOVSKI, Stefan 95 Pk”Delfin”Skopje 1:22.32  1. ATANASOVSKA, Elena 95 VARDAR 1:26.02
 3. TOMOVSKI, Boshko 97 VARDAR 1:20.45   1.JAKIMOVSKA,Anastasija 6 PkDelfin”Skopje 1:24.25

50 делфин

 1. SOKOLOVSKI, Andrej 98 AKVATIK 30.99                 1. AKSIK, Anja 98 Pk”Delfin”Skopje 38.84
 2. PETROVSKI, Davor 00 ORION 36.02                        1. KRSTEVSKA, Marta 00 STUDENT 37.44
 3. GAJIK, Marija 02 AKVATIK 43.40

50 грбно

 1. BEJATOVIK, Marko 98 SKOPJE 36.31                   1.RADOESKA,Emilija99 Pk”Delfin”Skopje 38.70
 2. KALAC, Vivit 00 BAMBINI 38.6                                1. CELIKOVSKA, Marta 00 AKVATIK 40.33
 3. SIMONOVSKI, Antonij 02 BAMBINI 44.29              1.PEJCINOVSKA,AnaMarija DelfinSkopje 45.42

50 градно

 1. SOKOLOVSKI, Andrej 98 AKVATIK 36.64              1. NINIK, Angela 98 Pk”Delfin”Skopje 39.43
 2. KALAC, Vivit 00 BAMBINI 44.61                              1. CELIKOVSKA, Marta 00 AKVATIK 43.44
 3. GERASIMOVSKI, Dushan 03 VARDAR 55.65       1.PejcinovskaAnaMarija 2 Pk”Delfin”Skopje53.25

50 слободно

 1. TRPCEVSKI, Mihail 98 Pk”Delfin”Skopje 28.88      1. NINIK, Angela 98 Pk”Delfin”Skopje 30.71
 2. PETROVSKI, Davor 00 ORION 34.54                     1. STEFANOVSKA, Bojana 01 BAMBINI 33.79
 3. SIMONOVSKI, Antonij 02 BAMBINI 34.02 252        1. GAJIK, Marija 02 AKVATIK 38.85