Одлуки донесени на Управен Одбор

На последно одржаната средба на Управен Одбор беа донесени одлуките во прилог

  1. Управен Одбор на Пливачка Федерација на Македонија донесе одлука за укинување на стартарина за пливачи учесници на државни првенства.
  2. Управен Одбор на Пливачка Федерација на Македонија со одлука го назначи Др. Дејан Докич за Претседател на Здравствена комисија, за Претседател на Регистрациона комисија е назначена Персида Отович, за Претседател на Дисциплинска комисија е назначен Горан Стојановски.
  3. Управен Одбор на Пливачка федерација на Македонија со одлука формираше Одбор за пливање составен од 5 членови со кои ќе раководи Пејковски Владимир. Со одлука на Управен Одбор на Пливачка Федерација на Македонија е формиран и одбор за далечинско пливање составен од три членови со кои ќе раководи Томи Стефановски.
  4. Управен Одбор на Пливачка Федерација на Македонија донесе одлука за формирање Судиски Одбор составен од 3 членови со кои ќе раководи Велков Васил.