МОК и Националните спортски федерации потпишаа договор за Олимписки стипендии меѓу кој е и нашиот Евгениј Поп Ацев.

Евгениј Поп Ацев од ПФМ и МОК доби Олимписка стипендија за до 2020 година.