Одлуки донесени на Управен Одбор

Управниот Одбор на ПФМ на седница одржана 24ти јануари 2018 година, ги донесе следните одлуки

  1. Државно Првенство за Сите категории ќе се одржи во Куманово 03 и 04 Март 2018г.
  2. Усвоени се критериумите за стекнување право на стипендија “Спортска надеж”
  3. Овозможен бесплатен утрински тренинг за репрезентативци на Олимписки Базен – Скопје