Критериуми за стекнување на стипендија “Спортска Надеж”

Критериуми за стекнување на стипендијата “Спортска Надеж” се во прилог: