Одлуки донесени на Управен Одбор

Управниот Одбор на ПФМ на седница одржана 30ти јануари 2018 година, ги донесе следните одлуки

  1. Усвоени критериуми – норми за далечинско пливање 2018 година.
  2. Усвоен предлог за учество на Македонска Пливачка Репрезентација на Четворобој 17,18.03.2018 година.
  3. Формирана работна група за изготвување Стратегија за развој на Македонско Пливање 2018-2024 година.