Информација

Управниот Одбор на вонреден состанок одржан на 23.03.2018 год во 18:50 просторри на Пливачка Федерација на Македонија Олимписки Базен Центар донесе Одлука,
Меморијалниот Меѓународен Пливачки Митинг – Димитрија Поповски Шкипер кој е во календар на ПФМ, НЕМА да се одржи поради барање од технички причини на член во Управен Одбор на ПФМ Александар Поповски, раководство на АПВК Студент истовремено и член на семејство Поповски – Шкипер.