Македонски куп во далечинско пливање

Македонски куп во далечинско пливање 2.5 км Охрид

патека: Леко Радич на релација: Горица – х. Royal View Охрид

Натпрецарот ќе се одвива со следниот распоред:

  • 15.30ч.: Технички подготовки и медицински прегледи
  • 17.00ч.: Старт на трката
  • 19.00ч.: Прогласување на победници
Повеќе: