Демант по основ изјавата од Евгениј Поп Ацев

Вистината и Професионализмот пред се, како основ за постигнување врвен спортски резултат!

ДЕМАНТ