ЛЕН Интернационален Пливачки Митинг Гранд При Македонија

Пливачка Федерација на Македонија организатор на прв ЛЕН Интернационален Пливачки Митинг Гранд При Македонија

8-10.03.2019 година

Во прилог линк превземете ја програмата.

програма за Grand Prix Macedonia