Fina School for Officials -Skopje Macedonia со највисока оцена 10

Фина и официјалениот судиски делегат на Франција Жан Пјер Ландаис, ја оценија ПФМ за организација на Fina School for Officials -Skopje Macedonia со највисока оцена 10.

Во таа чест направија видео за Македонија и ПФМ

https://kizoa.fr/app95260k3643119