Пријава учество на ЛЕН Меѓународен Критериумски Пливачки Натпревар

Почитувани Клубови,

Рок за пријава учество на ЛЕН Меѓународен Критериумски Пливачки Натпревар е 05.Март 2019г 23ч:59м

Официјален Е-маил за пријава е office@pfm.mk

Секоја пријава после горенаведена дата е НЕВАЖЕЧКА.

Со почит,

Пливачка Федерација на Македонија