“Fina Clinic for Coaches ” level 2

Благодарение на Пливачка Федерација на Македонија, пет наши пливачки тренери учествуваат на “Fina Clinic for Coaches ” level 2, во Приштина-Косово… Посакуваме успешна обука и положен испит ниво-2, за Нашите Тренери:

  1. Пејковски Владимир
  2. Стефановски Томи
  3. Карајованов Јане
  4. Ангелески Методија
  5. Стаменов Горан