Македонија организатор на “FINA CERTIFICATION COACH COURSE L 1”

Пливачка Федерација на Македонија организатор на “FINA CERTIFICATION COACH COURSE L 1” во Скопје 16-18 Мај,2019г. За прв пат Македонија,во соработка со ФИНА, организира официјален пливачки курс за тренери,со кој нашите 15на пријавени регистрирани тренери во ПФМ, ќе може да се стекнат со професионален начин на работа и знаење и “FINA CERTIFICATE ASSISTANT COACH L1” сертификат кој е задолжителен за секој кој работи во пливање.

Пливачка Федерација на Македонија во блиска иднина(најдоцна до Август)јавно ќе претстави ПФМ- Тренерска Комисија за лиценцирање тренери и дозвола за работа во МКД пливање. Циклусот на обука и сертифицирање за тренери почетници, ПФМ и ФИНА за Македонија ќе го заокружи во периодот 15-17 Ноември 2019год.