8ми Меѓународен пливачки митинг “13 Ноември”

На 19-20.10.2019 Сабота и Недела во организација на Пливачкиот клуб “Бета Шаркс” од Скопје на базенот Борис Трајковски ќе се одржи 8от Меѓународен пливачки митинг “13 Ноември”.
Утринските квалификации започнуваат во 09:00 a финалните трки започнуваат во 17:00.