ИЗВЕСТУВАЊЕ!!!

На својата 15 седница одржана на 10.03.2020,Владата донесе одлука со кој се забранува користење на секаков тип на пливачки базени на територијата на Македонија која ќе трае 14 дена од нејзиното донесување.
Оваа одлука е според препораките на Министерството за здравство и поради новонастанатата ситуација со коронавирусот.