Дата на одржување на Летните Олимписки Игри

Интернационалниот Олимписки Комитет,Организациониот Комитет на Летните Олимписки Игри Токио 2020 и Градската управа на Токио,ја објавија датата на одржување на Летните Олимписки Игри.
Тие ќе се одржат од 23.07-08.08.2021.
Лотого на игрите ќе остане исто Токио 2020 како и сите испечатени материјали.
Им посакуваме мирна година и успешни игри.