Барање за отварање на базените

Почитувани,
Националната пливачка федерација следејќи го примерот на федерациите во Европа,Ви испраќаме барање за отварање на базените и повторно отпочнување со пливачки тренинзи
Воедно ние како Федерација имаме подготвено одредени препораки претоколи за одржување на тренинзите.
Со Почит
Национална Пливачка Федерација
Претседател
Александар Филипчев