Сите потребни документи кои ја докажуваат веродостојноста на Пливачките федерации

Поради изнесување на невистини во јавноста за вистинитоста и веродостојноста на Пливачките федерации,ги имаме сите потребни документи кои ја покажуваат и докажуваат веродостојноста.

tekovna 20.10.2010

istorijat na promeni

Известување за медиуми-НАЦИОНАЛНА ПЛИВАЧКА ФЕДЕРАЦИЈА